200 VYBRANÝCH REALIZOVANÝCH STAVEB

Rok 2014 - výběr 10 provedených zakázek - staveb

1. BUDOVA MSI nám.T.G.MASARYKA 1281 ZLÍN
kompletní dodávka a montáž výměníkové stanice vč. měření a regulace a vytápění, tepelné izolace.
Objednatel PS-MSI spol. s r. o. Zlín, cena zakázky 3 713 692 Kč

2. NEMOCNICE KROMĚŘÍŽ
rekonstrukce tepelného hospodářství.
Objednatel AVOS, cena zakázky 1 315 169 Kč

3. ALPIQ– TEPLÁRNA ZLÍN
dodávka a montáž předávací stanice FK 31 v budově č. 13 areálu Svit Zlín
Objednatel ALPIQ (CZ), s. r. o., cena zakázky 1 981 137 Kč

4. UNI-HOBBY MARKET STARÉ MĚSTO
dodávka a montáž plynové kotelny 250kW, rozvody vytápění a plynu v objektu nákupního střediska.
Objednatel: PS – MSI Zlín, cena zakázky 1 338 031 Kč

5. VOLNÝ ČAS PRO KROMĚŘÍŽ (VÝSTAVIŠTĚ FLORIA)
ústřední vytápění, 2 kotelny, zdravotechnika, vnitřní plynovod, areálový rozvod vody pro společenské prostory a parkoviště.
Objednatel KKS, Zlín,cena zakázky 2 394 271 Kč

6. RELAX CENTRUM KROMĚŘÍŽ
montáž vytápění objektu Relax, Harmonie, Bazén, Prachárna Kroměříž
Objednatel Stav Consult Kroměříž, cena zakázky 1 912 977 Kč

7. BYTOVÝ DŮM SPLÁČILOVA č.3035 KROMĚŘÍŽ
domovní plynová kotelna pro 62 bytových jednotek vč. měření a regulace, elektroinstalace.
Objednatel Ekrom s. r. o., cena zakázky 1 899 873 Kč

8. BYTOVÝ DŮM U REJDIŠTĚ č.3728 KROMĚŘÍŽ
domovní plynová kotelna pro 47 bytových jednotek vč. měření a regulace a vyregulování otopné soustavy.
Objednatel SVJ U Rejdiště 3728 Kroměříž, cena zakázky 2 393 587 Kč

9. BYTOVÝ DŮM ÚPRKOVA č.3686-88 KROMĚŘÍŽ
domovní plynová kotelna pro bytový dům vč. měření a regulace a vyregulování otopné soustavy.
Objednatel SVORNOST stav. byt. družstvo, cena zakázky 1 566 147 Kč

10. TEPLOVOD VRAHOVICE
teplovod pro vytápění objektů Zemědělského družstva Vrahovice.
Objednatel Stav Consult Kroměříž, cena zakázky 1 481 966 Kč

Rok 2013 - výběr 10 provedených zakázek - staveb

1. BUDOVA MAX 32 J. A. BATI 5648 ZLÍN
dodávka a montáž výměníkové stanice vč. měření a regulace a vytápění, tepelné izolace.
Objednatel CREAM Real Estate Praha, cena zakázky 5 388 451 Kč

2. BYTOVÝ DŮM A1 NOVÉ ŠTĚPNICE UHERSKÉ HRADIŠTĚ
kompletní dodávka a montáž zdravotechniky pro 31 bytových jednotek
Objednatel Manag a. s. Zlín, cena zakázky 1 761 023 Kč

3. TOS HULÍN I. ETAPA
kompletní provedení rozvodu vodovodu a vytápění v halách firmy při revitalizaci areálu firmy TOS Hulín.
Objednatel Zlínstav a. s. Zlín, cena zakázky 1 391 865 Kč

4. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HULÍN
dodávka a montáž plynové kotelny vč. rozvodů potrubí a izolace.
Objednatel SATE Hulín, cena zakázky 1 726 341 Kč

5. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELECHOVICE nad DŘEVNICÍ
rekonstrukce tepelného zdroje základní školy vč. nových rozvodů ÚT a plynu, dodávka a montáž 6 ks tepelných čerpadel.
Objednatel SMO Otrokovice, cena zakázky 4 125 897 Kč

6. BYTOVÝ DŮM 17. LISTOPADU č.3982 KROMĚŘÍŽ
domovní plynová kotelna pro 30 bytových jednotek vč. měření a regulace, elektroinstalace a vyregulování otopné soustavy.
Objednatel SVJ Kroměříž, cena zakázky 1 271 680 Kč

7. BYTOVÝ DŮM RUMUNSKÁ č.4048-50 a č.4056-57 KROMĚŘÍŽ
vybudování 2 domovních plynových kotelen vč. měření a regulace, elektroinstalace a vyregulování otopné soustavy.
Objednatel SVJ Kroměříž, cena zakázky 2 002 830 Kč

8. BYTOVÝ DŮM FRANCOUZSKÁ č.4027-9 A ALBERTOVA č.4037-38 KROMĚŘÍŽ
2 domovní plynové kotelny pro 62 a 40 bytových jednotek vč. měření a regulace, a vyregulování otopné soustavy.
Objednatel SBD SVORNOST, cena zakázky 3 192 297 Kč

9. VÝROBNÍ AREÁL AVEX OTROKOVICE
rekonstrukce rozvodů vody, požárních hydrantů a sociálních zařízení.
Objednatel Avex, cena zakázky 1 393 038 Kč

10. CONTINENTAL BARUM OTROKOVICE
kompletní dodávka a montáž výměníkové stanice vč. měření a regulace – zkušebna pneumatik.
Objednatel Continental Barum, cena zakázky 1 573 408 Kč

Rok 2012 - výběr 10 provedených zakázek - staveb

1. BUDOVA Č. 105 AREÁL SVIT ZLÍN
kompletní dodávka a montáž výměníkové stanice vč. měření a regulace a rozvodů vody, tepelné izolace.
Objednatel CREAM Real Estate Praha, cena zakázky 1 000 000 Kč

2. ÚZEMNÍ ODBOR POLICIE ČR VSETÍN
kompletní dodávka a montáž výměníkové stanice vč. měření a regulace a rozvodů vody.
Objednatel Keltex s. r. o. Brno, cena zakázky 2 036 000 Kč

3. KEMMERICH CZECH LESKOVEC
kompletní provedení rozvodu ZTI, plynu, ÚT a měření a regulace na stavbě areálu v průmyslové zóně v Leskovci.
Objednatel Zlínstav a. s. Zlín, cena zakázky 2 600 000 Kč

4. CHARITNÍ CENTRUM MARTA A PROSTĚJOV
kompletní zhotovení ZT, ÚT, tepelného čerpadla, přípojky vody a kanalizace.
Objednatel RAPOS Holešov, cena zakázky 2 099 985 Kč

5. AREÁL FIRMY FREMACH MORAVA KROMĚŘÍŽ
dodávka a montáž zdravotechniky a vytápění ve 2 halách, plynová kotelna 500kW.
Objednatel Keraming Trenčín, cena zakázky 8 353 750 Kč

6. BYTOVÝ DŮM MORAVSKÁ č.2724-6 KROMĚŘÍŽ
vybudování domovní plynové kotelny pro 30 bytových jednotek vč. měření a regulace a vyregulování otopné soustavy.
Objednatel SBD SVORNOST, cena zakázky 867 112 Kč

7. BYTOVÝ DŮM ÚPRKOVA č.3683-5 KROMĚŘÍŽ
vybudování domovní plynové kotelny pro 72 bytových jednotek vč. měření a regulace, a vyregulování otopné soustavy.
Objednatel SBD SVORNOST, cena zakázky 1 262 044 Kč

8. MLÝN V LÍPĚ – PŘESTAVBA NA BYTOVÝ DŮM + 5 ŘADOVÝCH DOMŮ
instalace zdravotechniky a vytápění vč.6 plynových kotelen a 18ks solárních panelů na ohřev teplé vody.
Objednatel: KKS-servis Zlín, cena zakázky 2 361 000 Kč

9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV
dodávka a montáž zdravotechniky, plynoinstalace, izolace a kanalizace.
Objednatel Manag a. s. Zlín, cena zakázky 1 050 000 Kč

10. BYTOVÝ DŮM U CENTRÁLNÍHO PARKU II BLOK B 11
kompletní dodávka a montáž zdravotechniky pro 42 bytových jednotek.
Objednatel Manag a. s Zlín, cena zakázky 2 150 000 Kč

Rok 2011 - výběr 10 provedených zakázek - staveb

1. ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ALPIQ ZLÍN
výměníková stanice vč. měření a regulace, rozvodů vody a tepelné izolace.
Objednatel Alpiq Zlín, cena zakázky 1 150 000 Kč

2. OBNOVA A MODERNIZACE ZÁMKU LEŠNÁ u Valašského Meziříčí
dodávka a montáž zdravotechniky, ústředního vytápění a plynovodu vč. plynové kotelny.
Objednatel Zlínstav a. s. Zlín, cena zakázky 1 879 998 Kč

3. REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU NITRANSKÁ č.4065-68 KROMĚŘÍŽ
výměna vnitřních potrubních rozvodů vody.
Objednatel Společenství vlastníků jednotek, cena zakázky 1 299 880 Kč

4. REKONSTRUKCE OHŘEVU TUV MODIKOV HULÍN
rekonstrukce ohřevu TUV vč. dodávky využití tepla ze vzduchového kompresoru, výměna kotlů za kondenzační.
Objednatel MODIKOV s.r.o. Hulín, cena zakázky 1 683 189 Kč

5. BYTOVÝ DŮM PÁLENÍČKOVA č.2737-39 KROMĚŘÍŽ
domovní plynová kotelna pro 30 bytových jednotek vč. měření a regulace, a vyregulování otopné soustavy.
Objednatel SBD SVORNOST Kroměříž, cena zakázky 860 000 Kč

6. FARMA TĚŠNOVICE
dodávka a montáž vodovodů a kanalizací a kotelen pro 4 haly pro chov prasat.
Objednatel SMO a. s. Otrokovice, cena zakázky 1 717 629 Kč

7. BYTOVÝ DŮM SPÁČILOVA č.3574-75 KROMĚŘÍŽ
domovní plynová kotelna pro 94 bytových jednotek vč. měření a regulace, elektroinstalace a vyregulování otopné soustavy.
Objednatel SBD SVORNOST, cena zakázky 2 302 631 Kč

8. BYTOVÝ DŮM ALBERTOVA č.3985 KROMĚŘÍŽ
domovní plynová kotelna pro 40 bytových jednotek vč. měření a regulace, elektroinstalace a vyregulování otopné soustavy.
Objednatel SBD SVORNOST, cena zakázky 1 086 398 Kč.

9. BYTOVÝ DŮM ALBERTOVA č.3984 KROMĚŘÍŽ
domovní plynová kotelna pro 32 bytových jednotek vč. měření a regulace, elektroinstalace a vyregulování otopné soustavy.
Objednatel SBD SVORNOST, cena zakázky 1 055 279 Kč

10. BYTOVÝ DŮM PÁLENÍČKOVA č.2884 KROMĚŘÍŽ
vybudování domovní plynové kotelny vč. měření a regulace, elektroinstalace a vyregulování otopné soustavy,
Objednatel SBD SVORNOST Kroměříž, cena zakázky 1 358 842 Kč

Rok 2010 - výběr 10 provedených zakázek - staveb

1. POLICIE ČR, OBJEKT ÚO - ZLÍN
oprava předávací stanice a rozvodů vytápění v objektu .
Objednatel : Krajské ředitelství policie ČR Zlínského kraje, cena zakázky 1 987 605 Kč

2. MORAVSKÝ PENĚŽNÍ ÚSTAV - ZLÍN
dodávka a montáž vytápění v budově.
Objednatel : Moravský peněžní ústav Praha, cena zakázky 1 343 449 Kč

3. ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD - HOLEŠOV
decentralizace vytápění a přípravy TUV objektů provozní budovy a šnekové čerpací stanice v areálu.
Objednatel : Vodovody a kanalizace Kroměříž, cena zakázky 1 236 676 Kč

4. VPŠ A SPŠ MINISTERSTVA VNITRA - HOLEŠOV
komplexní provedení zdravotechnické instalace bytových jader a ústředního vytápění v objektu.
Objednatel : Stav consult Kroměříž, cena zakázky 1 071 912 Kč

5. BYTOVÝ DŮM - ul. SNP, KROMĚŘÍŽ
kompletní dodávka domovní plynové kotelny, výměna vnitřních rozvodů studené vody, teplé vody a cirkulace TUV.
Objednatel : Společenství vlastníků SNP 3986-9, Kroměříž, cena zakázky 1 936 370 Kč

6. BYTOVÝ DŮM - ZLÍN, PODLESÍ
ležaté rozvody teplé a studené vody a výměna stoupaček teplé a studené vody vč. cirkulace TUV.
Objednatel: BUDOVATEL, stavební byt. družstvo Zlín, cena zakázky 1 174 500 Kč

7. BYTOVÝ DŮM - ul. DENKOVA, KROMĚŘÍŽ
dodávka a montáž plynové kotelny o výkonu 550 kW.
Objednatel Společenství vlastníků domu Denkova č.3600-3602 Kroměříž, cena zakázky 1 050 000 Kč

8. KINO HVĚZDA - UHERSKÉ HRADIŠTĚ
dodávka a montáž zdravotechniky a ústředního vytápění.
Objednatel MANAG a.s., Zlín, cena zakázky 674 293 Kč

9. DĚTSKÝ DOMOV, SPECIÁLNÍ A POMOCNÁ ŠKOLA - ZLÍN, LAZY
rekonstrukce zdravotechniky, ústředního vytápění a plynoinstalace v objektu školy.
Objednatel : Zlínstav a.s., Zlín, cena zakázky 1 729 800 Kč.

10. BARUM CONTINENTAL - OTROKOVICE
přečerpávání odpadních vod ze vzduchotechnické jednotky a průmyslové rozvody pro rozšíření výroby.
Objednatel Barum Continental Otrokovice, cena zakázky 1 526 066 Kč

Rok 2009 - výběr 10 provedených zakázek - staveb

1. BYTOVÉ DOMY B6 a B8 - ul. ZELINOVA, JIŽNÍ SVAHY ZLÍN
zdravotechnika v objektu pro 80 bytů,
objednatel : Manag a. s. Zlín, tel. 577 218 550, cena zakázky 5 350 000 Kč

2. BESKYDSKÝ HOTEL RELAX - ROŽNOV pod RADHOŠTĚM
solární vytápění 30 panelů pro ohřev TUV, vnitřního a venkovního bazénu, zdravotechnika a vytápění v rehabilitaci s bazénem,
objednatel : KKS servis Zlín, tel.577 637 111, cena zakázky 2 472 000 Kč

3. VÝROBNÍ AREÁL UNICON - PROSTĚJOV
plynoinstalace a vytápění nízkoteplotními infrazářiči ve výrobních halách,
objednatel Unicon Třebíč, tel. 548 128 215, cena zakázky 6 840 000 Kč

4. BYTOVÝ DŮM - ul. PÁLENÍČKOVA KROMĚŘÍŽ
domovní plynová kotelna,
objednatel : Spoluvlastníci bytového domu Páleníčkova 2882 Kroměříž, tel. 737 305 105, cena zakázky 1 079 244 Kč

5. PROVOZNÍ BUDOVA POLICIE ČR PRAHA
dodávka a montáž zdravotechniky a vytápění,
objednatel Zlínstav a. s. Zlín, tel.577 901 109, cena zakázky 2 099 940 Kč

6. STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELOVÁ A SLUŽEB - ul. PAVLÁKOVA KROMĚŘÍŽ
zhotovení zdravotechniky na 100 bytových jádrech internátu školy,
objednatel : RAPOS Holešov, tel. 573 398311, cena zakázky 3 550 000 Kč

7. BIOPLYNOVÁ STANICE - TIŠTÍN
dodávka a montáž předizolovaného potrubí pro využití odpadního tepla z kogenerace,
objednatel : Stav consult Kroměříž, tel. 573 331 818, cena zakázky 2 240 000 Kč

8. BYTOVÝ DŮM - HULÍN
zdravotechnika a vytápění pro bytový dům, vč. venkovních přípojek kanalizace a vody,
objednatel : SYNER Morava, cena zakázky 4 332 000 Kč

9. ÚSP PRO MLÁDEŽ - KVASICE
rekonstrukce zdravotechniky, vytápění, plynovodu, dodávka speciálního sanitárního vybavení,
objednatel : SYNER Morava, tel. 57 343 713, cena zakázky 1 826 000 Kč

10. VÍCEÚČELOVÝ OBECNÍ DŮM - ZÁDVEŘICE
kompletní dodávka a montáž vytápění a plynoinstalací, solární ohřev TUV,
objednatel Manag a. s. Zlín, tel. 577 584 100, cena zakázky 1 235 000 Kč

Rok 2008 - výběr 10 provedených zakázek - staveb

1. SOŠ A SOU - ul. PAVLÁKOVA, KROMĚŘÍŽ
rekonstrukce zdravotechniky v objektu internátu,
objednatel : RAPOS Holešov s. r. o.,tel.: 573 398 311, cena zakázky 4 118 400 Kč

2. ZÁMEK HOLEŠOV
rekonstrukce zdravotechniky a vytápění v objektu,
objednatel : RAPOS Holešov s. r. o.tel.: 573 398 311, cena zakázky 2 900 000 Kč

3. LADOS - HALA DÍLEN A GARÁŽÍ - LÍPA
zdravotechnika, plyn, vytápění, MaR provozních hal venkovní areálové rozvody STL plynu a vody,
objednatel : KKS SERVIS Zlín, cena zakázky 1 933 000 Kč

4. POLYFUNKČNÍ DŮM - OTROKOVICE
zdravotechnika, vytápění v bytovém domě,
objednatel: JC STAV Kroměříž, s. r. o., tel. 604 290 221, cena zakázky 4 726 000 Kč

5. POLYFUNKČNÍ DŮM - BRNO
vytápění, zdravotechnika, plyn v bytovém domě,
objednatel : SYNER Morava a. s. Kroměříž, tel. 573 338 718, cena zakázky 3 066 000 Kč

6. KLOKÁNEK (Fond ohrožených dětí) - Kroměříž
dodávka a montáž plynoinstalace, zdravotechniky a vytápění,
objednatel : Stav consult s. r. o. Kroměříž, tel. 573 313 818, cena zakázky 1 086 000 Kč

7. BYTOVÝ DŮM ul. MORAVSKÁ, KROMĚŘÍŽ
vybudování 2 domovních plynových kotelen v bytovém domě vč. měření a regulace, výměna rozvodů vody,
objednatel: Společenství vlastníků č.p. 2718-2723, cena zakázky 2 244 000 Kč

8. BYTOVÝ DŮM ul. VELEHRADSKÁ, KROMĚŘÍŽ
vybudování domovní plynové kotelny vč. měření a regulace v bytovém domě,
objednatel Společenství vlastníků č.p. 3031 Kroměříž, cena zakázky 1 375 000 Kč

9. BARUM CONTINENTAL - OTROKOVICE
oprava rozvodů energetických médií v instalačním kanále a oprava rozvodů tlakového vzduchu na potrubním mostě,
objednatel : Barum Otrokovice, cena zakázky 3 069 000 Kč

10. S-PROJEKT - ZLÍN
rekonstrukce předávací stanice pára-voda pro vytápění a ohřev TUV, repase zónových ventilů pro podlahové vytápění,
objednatel : S-projekt Zlín, cena zakázky 1 256 000 Kč

Rok 2007 - výběr 10 provedených zakázek - staveb

1. POLYFUNKČNÍ DŮM VILA VĚRA - LUHAČOVICE
zdravotechnika a vytápění pro 35 bytových jednotek a komerční prostory, plynová kotelna.
Objednatel : Manag a. s. Zlín, tel. 577 218 850, cena zakázky 6 050 000 Kč

2. BYDLENÍ U CENTRÁLNÍHO PARKU - ZLÍN, JIŽNÍ SVAHY
zdravotechnika pro 80 bytových jednotek,
objednatel : Manag a. s. Zlín, tel. 577 218 850,cena zakázky 5 580 144 Kč

3. POLYFUNKČNÍ DŮM - KROMĚŘÍŽ
ústřední vytápění, zdravotechnika v objektu, plynová kotelna,
objednatel : JC Stav Kroměříž, tel. 573 338 843, cena zakázky 6 279 820 Kč

4. ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM - KROMĚŘÍŽ
oprava otopné soustavy,
objednatel : Arcibiskupské gymnázium Kroměříž,tel.: 573 501 111, cena zakázky 2 038 897 Kč

5. HALA MALPRO ZLÍN - LÍPA
ústřední vytápění, zdravotechnika, plyn, stlačený vzduch,
objednatel : VALPO Zlín, Zlín, tel. 577 011 570, cena zakázky 1 819 048 Kč

6. CÍRKEVNÍ KONZERVATOŘ - OLOMOUC
plynoinstalace, zdravotechnika a vytápění,
objednatel : Stav consult s. r. o. Kroměříž, tel. 573 331 818, cena zakázky 1 259 000 Kč

7. PAMÁTNÍK - HRABYNĚ
plynoinstalace, zdravotechnika a vytápění vč. měření a regulace v objektu správní budovy,
objednatel : VW WACHAL a. s. Kroměříž, tel. 573 503 311, cena zakázky 3 660 000 Kč

8. BYTOVÝ DŮM - ZLÍN, VRŠAVA
výměna plynových kotlů v bytovém domě vč. měření a regulace, výměna stoupačkových ventilů a termostatických radiátorových ventilů,
objednatel Budovatel SBD Zlín, tel. 577 007 555, cena zakázky 996 000 Kč

9. VELKÉ NÁMĚSTNÍ - KROMĚŘÍŽ
plynoinstalace, zdravotechnika a vytápění polyfunkčního domu,
objednatel Stav consult s. r.o. Kroměříž, tel. 573 331 818, cena zakázky 830 000 Kč

10. OKRESNÍ ARCHIV - KROMĚŘÍŽ
úprava klimatizace , výměna výrobníku studené vody v budově Státního okresního archivu,
objednatel : ČR - Moravský zemský archiv, tel. 573 333 834, cena zakázky 723 000 Kč

Rok 2006 - výběr 5 provedených zakázek - staveb

1. LÉKAŘSKÝ DŮM - ZLÍN, ul. KOTĚROVA
vytápění, zdravotechnika a rozvody plynu vč lokální kotelen v jednotlivých patrech v objektu
Objednatel : KKS s. r. o. Zlín, cena zakázky 1 661 855 Kč

2. VESTAVBA KANCELÁŘÍ - KROMĚŘÍŽ, ul. JÁNSKÁ
zdravotechnika, vytápění a plynoinstalace v objektu,
objednatel : VW WACHAL a. s. Kroměříž, cena zakázky 830 000 Kč

3. REKREAČNÍ STŘEDISKO VYHLÍDKA - LUHAČOVICE
zdravotechnika, vytápění, plynoinstalace, venkovní přípojky vody a kanalizace,
objednatel : MANAG a. s. Zlín, cena zakázky 3 938 433 Kč

4. ZÁKLADNÍ ŠKOLA - ŽABČICE
kanalizace, zdravotechnika, vytápění, plynovod,
objednatel : MANĎÁK a. s. Kroměříž, cena zakázky 1 1913 122 Kč

5. BAZÉN TESCOMA - ZLÍN
solární systém - 48 panelů pro ohřev TUV a venkovního bazénu, zdravotechnika, bazénová technologie pro venkovní bazén,
objednatel : Zlínstav a. s., cena zakázky 1 925 000 Kč

Rok 2005 - výběr 5 provedených zakázek - staveb

1. HOTEL RELAX - ROŽNOV pod RADHOŠTĚM
rekonstrukce zdravotechniky hotelových pokojů vytápění, měření a regulace vytápění v objektu.
Objednatel : KKS Servis s. r. o. Zlín, tel. 577 637 201, cena zakázky 2 300 000 Kč

2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA - HULÍN
zdravotechnika v objektu,
objednatel : Manďák a. s. Kroměříž, tel. 573 338 718,cena zakázky 490 000 Kč

3. KCK CYKLOSPORT - ZLÍN
ústřední vytápění, zdravotechnika v kancelářích a skladové hale (černé infrazářiče), plynová kotelna,
objednatel : KKS s. r. o. Zlín, tel. 577 637 110, cena zakázky 1 195 000 Kč

4. HOTEL LITOVEL - LUHAČOVICE
ústřední vytápění, zdravotechnika, měření a regulace,
objednatel : Manag a. s. Zlín, tel. 577 218 850, cena zakázky 1 500 000 Kč

5. GYMNÁZIUM - ZLÍN
rekonstrukce ústředního vytápění, zdravotechnika.
Objednatel : Zlínstav, a. s. tel. 577 901 109, cena zakázky 1 300 000 Kč